Odmiana nazwisk

 

 

Zalecenia dotyczące odmiany nazwisk polskich i obcych (Źródło: Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, 2002.):

Liczba mnoga:

 • Najczęstszym błędem w odmianie nazwisk jest brak odmiany
  • na zaproszeniach odmieniamy w zasadzie wszystkie nazwiska, np.:
   • Brzozowski – Brzozowskich
   • Cebula – Cebulów
   • Spychała – Spychałów
   • Pośpiech – Pośpiechów, itd
  • Jeśli tylko jest możliwe przyporządkowanie nazwiska jakiemuś wzorcowi odmiany, należy je odmieniać
  • W przypadku podwójnego nazwiska odmieniamy oba jego człony
  • Istnieją nazwiska, które w Bierniku liczby mnogiej mogą przyjmować dwie formy. Niektóre źródła podają, że tylko jedna z nich jest poprawna, inne uznają obie. Do tej grupy należy nazwisko Cukier, które w B. l.mn. przyjmuje formy Cukierów lub Cukrów.

Nazwiska żeńskie:

 • Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a
 • Nazwiska o zakończeniu -owa, -ewa odmieniają się tak jak przymiotniki
 • Natomiast pozostałe nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się tak jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu

Nazwiska męskie:

 • Nazwiska na -er, podobnie jak rzeczowniki pospolite (szwagier, kelner), odmieniają się z zachowaniem -e ruchomego, lub rzadziej -nie, np:
  • Romer – Jana Romera/Państwa Romerów
  • Mahler – Jana Mahlera/ Państwa Mahlerów
  • ale: Szuster – Jana Szustra/ Państwa Szustrów.
 • O sposobie odmiany decydują różne czynniki, przede wszystkim stopień utrwalenia nazwiska w języku polskim, zwyczaj językowy.